เครื่องหมายที่น่าเชื่อถือสำหรับสภาวะนอนหลับ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนระหว่างการนอนหลับและการนอนหลับมีความสำคัญต่อการใช้งานทางการแพทย์และทางคลินิกตั้งแต่การผ่าตัดระงับความรู้สึกไปจนถึงความผิดปกติของการนอนหลับเช่นการนอนไม่หลับ แม้ว่าจะมีการเรียนรู้จากโมเดลเมาส์หลาย ๆ แห่งการติดตามสถานะการนอนหลับ การปลุกในสัตว์ฟันแทะและการเปลี่ยนภาพ

ระหว่างสองคนนี้เป็นเรื่องที่ใช้แรงงานมากและต้องทนทุกข์ทรมานจากความผันแปรทั้งระหว่างวิธีการให้คะแนนและระหว่างผู้เรอร์แต่ละคน การใช้การบันทึกข้อมูลภาคสนามในเวลาจริงจากหลอดจมูกเมาส์วิธีการใหม่ ๆ อาศัยการทำงานของสมองและอัลกอริทึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นและน่าเชื่อถือกว่าวิธีการปัจจุบัน หลังจากค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงของคลื่นแกมมาจากหลอดไฟในจมูกเป็นเครื่องหมายที่น่าเชื่อถือสำหรับสภาวะนอนหลับ / ตื่นรัฐทีมพัฒนาอัลกอริธึมการให้คะแนนการนอนหลับแบบอัตโนมัติ