ส่วนหนึ่งของแผนสวัสดิการเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

นายสุทธิรัตน์กล่าวว่าเงินจะถูกโอนไปให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกันยายน 2562 โดยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์เป็นรายเดือน นอกจากนี้รัฐบาลจะโอนเงินจำนวน 500 บาทให้แก่ผู้ถือบัตรทุกรายตั้งแต่วันที่ 8-10 ธันวาคมเป็นส่วนหนึ่งของแผนสวัสดิการเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ จำนวนพลเมืองที่พิการและคนที่อายุเกิน 60 คนจะได้รับจำนวนเท่ากัน

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มาตรการอื่น ๆ ได้แก่ เงินอุดหนุน 1,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลและอีก 400 บาทสำหรับค่าเช่ารายเดือน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเสียค่าใช้จ่ายหลายพันล้านบาทในขณะที่รัฐบาลได้ตั้งโครงการสวัสดิการของรัฐขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไป