กิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสรี

โฆษกพรรคชาติไทยรักชาติกล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎรกำลังใช้งบประมาณของรัฐในการแสวงหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งและถ้าการย้ายครั้งนั้นมีวาระทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ เขาชี้ไปที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสี่คนที่เข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการนี้ พวกเขาอาจได้รับการพิจารณาว่ามีความได้เปรียบมากกว่าบุคคลอื่น ๆ

พรรคอื่น ๆ พงษ์ศักดิ์กล่าวว่ามือของพวกเขาผูกพันและไม่สามารถแม้แต่จะทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสรีเนื่องจากข้อ จำกัด ที่กำหนดหลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 เพื่อตอบสนองต่อข้อโต้แย้งว่าการให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยจะฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจระดับรากหญ้านักการเมืองกล่าวว่าจะเป็นทางออกระยะสั้นเท่านั้น